Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Régizene Fesztivál 2016


Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2016. július 14–17.

Mottó: „Tanzen und springen, singen und klingen”, részlet Hans Leo Hassler (1564–1612) madrigáljából

PROGRAM

Július 11., hétfõ

Márton Áron Gimnázium díszterme (Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)
16.00 Mérföldkövek a klarinét történetében – CARLOS CERRADA CUESTA (Spanyolország) elõadása

Július 12., kedd

Márton Áron Gimnázium, díszterem (Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)
16.00 Zsidó zene a 17–18. században – CYRILLE GERSTENHABER és JEAN-CHRISTOPHE FRISCH(Franciaország) elõadása

Petõfi kávéház (Csíkszereda, Majláth Gusztáv Károly tér 2. sz.)
21.00 SAM CHAPMAN (Svájc): Harmóniákon merengve

Július 13., szerda

Márton Áron Gimnázium, díszterem (Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)
16.00 Öt évszázad zenéje Brassóból – STEFFEN SCHLANDT(Románia) elõadása

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
18.00 In memoriam Kobzos Kiss Tamás (1950–2015) – kerekasztal-beszélgetés
Moderátor: Boér Károly (Románia)
Meghívottak: Csörsz Rumen István (Magyarország), Sudár Balázs (Magyarország), Erdal ªalikoğlu (Törökország) és Pécsi L. Dániel (Magyarország)

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
21.00 ERDAL ªALIKOĞLU (Törökország): Régtõl fogva úton vagyok és CANLAR (Magyarország): Köcsek Dervis Musztafa Dede – Bejátí ájini (Kerengõ dervis szertartás bejátí hangnemben)

22.00 TÖRÖK TÁNCHÁZ Erdal ªalikoğlu vezetésével

Július 14., csütörtök

A Csíki Játékszín elõtti tér (Temesvári sugárút 6.sz.)
13.00–13.30 UTCAZENE – a IX. Régizenei Nyári Egyetem diákjai

Mikó-vár (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)*

18.00 A fesztivál hivatalos megnyitója

18.30 „Vándornak magam esmérem” – Kobzos Kiss Tamás emlékkoncert – Erdal ªalikoğlu (Törökország), Canlar (Magyarország), Unicorn (Ausztria) és Musica Historica (Magyarország)

19.30 UNICORN (Ausztria): Oswald von Wolkenstein – énekek szerelemrõl és szenvedélyrõl

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
22.00 THE LITTLE LIGHT CONSORT (Svájc): Music zu lieblichen Violen

Július 15., péntek

Mikó-vár (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)**
11.00–13.00 A IX. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró hangversenye I.

Márton Áron Gimnázium díszterme (Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)
15.00–16.30 A IX. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró hangversenye II.

Szent Ágoston-templom (Csíkszereda, Hunyadi János utca 45/B/3. sz.)
19.30 BAROKK FESZTIVÁLZENEKAR és FESZTIVÁLKÓRUS:Aus der Kirche in die Welt – különbözõ régiók német zenéje

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
22.00 CIPRIANA SMÃRÃNDESCU (Olaszország) és HEGYI GÁBOR (Németország): …nicht nur Bach…

Július 16., szombat

Mikó-vár (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)*
11.00–13.00 RENESZÁNSZ GYERMEKNAP
Játszóház: kézmûves-foglalkozások, címerfestés, páncél- és fegyvermustra – a Pörgettyû Játszóház (Románia), Talentum Játszóház (Románia) és az Arany Griff Rend (Románia) közremûködésével. Reneszánsz játékok minden korosztálynak!
Lóci Színpad (Magyarország): Tinódi Lantos Sebestyén Egri históriának summája – részletek (történelmi bábjáték lant, koboz, tabla, büröksíp kísérettel, Lázár Attila elõadásában)

A Csíki Játékszín elõtti tér (Temesvári sugárút 6.sz.)
13.00–13.30 UTCAZENE – CARMINA RENASCENTIA (Románia)

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
17.00 KÁJONI CONSORT (Románia): Zenei kalandozás a Habsburgok udvarától az erdélyi szászokig
17.20 LYCEUM CONSORT (Romána): Musica Teutsch

Mikó-vár (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)*
18.00 CARMINA RENASCENTIA (Románia): Népi ihletésû német dalok és táncok, Senfltõl a szatmári svábokig
19.00 MUSICA HISTORICA (Magyarország): „Allemande-ozások kora” – egy tánctípus kétszáz éves útja
20.00 XVIII-21, LE BAROQUE NOMADE (Franciaország, Románia): Schubert Klezmer

Mikó-vár, délkeleti bástyaterem (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)
22.00 TRIO BAROCCO (Románia): Bach és fiai

Július 17., vasárnap

A csíksomlyói kegytemplom elõtti tér (Csíkszereda, Szék útja 148. sz.)
11.30–12.00 UTCAZENE – LYCEUM CONSORT (Románia)

Székelyudvarhely, Polgármesteri Hivatal, Szent István Terem(Székelyudvarhely, Városháza tér 5. sz.)
18.00 TRANSYLVANIA BAROKK EGYÜTTES (Románia): A német késõ barokk gyöngyszemei – …amit a lipcsei Zimmermann-kávéházban hallhattak…

Gyergyószárhegy, kultúrotthon (Gyergyószárhegy, Fõút 695. sz.)
19.00 IL FESTINO (Belgium): Zenei utazás a 17–18. században

Mikó-vár (Csíkszereda, Vár tér 2. sz.)*
18.00 MUSICA PROFANA (Magyarország): „Tanzen und springen” – 17. századi német világi zene

19.00 KÖNYVBEMUTATÓ – Elena Maria Șorban: Festivaluri, valuri. Însemnãri despre sãrbãtorile muzicii culte și cronica muzicalã din România (Fesztiválok, hullámok. Feljegyzések a romániai mûzene ünnepeirõl és zenei krónikáiról), Eikon – Școala Ardeleanã, Kolozsvár, 2016

19.15 MADRIGÁL KAMARAKÓRUS (Románia), CODEX(Románia) KÓNYA ISTVÁN (Magyarország): In Memoriam Bakfark Bálint (Valentin)

20.00 RENESZÁNSZ TÁNCHÁZ Szabó Anikó vezetésével

*Kedvezõtlen idõ esetén a Szakszervezetek Mûvelõdési Háza(Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz.)
**Kedvezõtlen idõjárás esetén a Márton Áron Gimnázium díszterme (Csíkszereda, Márton Áron utca 80. sz.)

A koncerteken a Régizenei Nyári Egyetem diákjai is fellépnek.

Minden jog fenntartva Hargita Megye Tanácsa - 2013


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional regional şi finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvolatare Regională.
www.inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.