Festivalul de muzică veche Miercurea Ciuc

A VII-a Universitate de Vară de Muzică Veche


6–11 iulie 2014
Universitatea de Varã de Muzicã Veche se va desfãºura la Liceul de Artã Nagy István, adresa: Piaþa Libertãþii nr. 18.  

Cursuri de mãiestrie:
  1. Széplaki Zoltán (Budapesta) – flaut drept ºi flaut oblic
  2. Vitárius Piroska (Budapesta) – vioarã barocã
  3. Guido Titze (Dresda) – oboi baroc
  4. Palócz Réka (Budapesta) - canto
  5. Fülöp Mária (Basel) – clavecin
  6. Kónya István (Budapesta) – lãutã și chitarã
  7. Csata István (Cluj Napoca) – viola da gamba ºi basso continuo
  8. Kasza Roland (Budapesta) – acompaniament de percuþie, improvizaþie
  9. Gábor Kovács (Ungaria) – dans renascentist ºi dans baroc
Curs practic pentru toþi participanþi: formaþie de muzicã renascentistã – István  Csörsz Rumen (Budapesta) ºi curs de dansuri renascentiste – Anikó Szabó (Cluj-Napoca).
Participanþii vor avea posibilitatea de a cânta în cadrul concertelor festivalului.

Data limitã de înregistrare: 22. iunie 2014.

Prelegeri
:
Elena Maria ªorban: Muzica de la curþile noastre boiereºti
Jean-Christophe Frisch: Despre ornamentica muzicii franceze
Cyrille Gerstenhaber: Dicþia în muzica barocã francezã 
Jean-Christophe Frisch: Relaþia dintre muzicã ºi dans în muzica barocã francezã 

Acompaniament: Amalia Goje, Noémi Bognár, Zsuzsa Kostyák Csengeri (Cluj Napoca).

Traducãtori: Elena Maria ªorban (Cluj-Napoca), Katalin Hanke (Braºov)

Organizator: Asociaþia Cultura Nostra, Centrul Cultural Judeþean Harghita, Consiliul Judeþean Harghita 
Coorganizatori: Primãria Municipiului Miercurea Ciuc 
Partener: Liceul de Artã Nagy István


Informaþii generale:
Preþul cursului este 300 de lei (70 euro/persoanã). În cazul grupurilor de minim 5 persoane preþul cursului este 150 lei/pers (35 euro/pers). Pentru înregistrare trimiteþi foaia de participare la adresa de mail:  kultura@ccenter.ro

Taxa de curs poate fi plãtitã doar în lei, înainte de curs sau în a doua zi (luni) de curs, la sediul instituþiei: Centrul Cultural Judeþean Harghita, 530102 Miercurea Ciuc, B-dul Timiºoarei nr. 4

Locul de desfãºurare al Universitãþii de Varã de Muzicã Veche va fi Liceul de Artã Nagy István, adresa: Piaþa Libertãþii nr. 18. 
 
Informaþii pentru cei dinafara oraºului:
Taxa cursului nu cuprinde cazare ºi masã, acestea sunt suportate de cursant. 
Posibilitãþi de cazare: în camere de 2 paturi, 30 lei/noapte/persoanã (pentru rezervare bifaþi pe pagina urmãtoare).

Existã mai multe posibilitãþi pentru masa de prânz în apropierea locului de desfãºurare a Universitãþii de Varã. Ex. Restaurantul Meteor (vizavi de Liceul de Artã Nagy István): 12 lei/pers 

Dupã nevoile participanþilor asigurãm traducere la cursuri. 
Pentru detalii ºi întrebãri ne puteþi contacta prin mail la adresa kultura@ccenter.ro, sau prin telefon.: 0266-372044, fax: 0266-315891

Înregistrare On-line:

Nume, prenume:
Adresă:
Telefon/Adresă de mail:
Vârstă:
Instrumentul:
Instrument modern sau istoric ?
Acordajul instrumentului: Hz
Prin prezenta mă înscriu la cursul de
Rog să-mi asiguraţi cazare pentru zilele (bifaţi zilele pentru care solicitaţi cazare):
2014-07-5 Sâmbătă
2014-07-6 Duminică
2014-07-7 Luni
2014-07-8 Marţi
2014-07-9 Miercuri
2014-07-10 Joi
2014-07-11 Vineri
2014-07-12 Sâmbătă
2014-07-13 Duminică
Mă înscriu cu următorul repertoar:
Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Harghita - 2013


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional regional şi finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvolatare Regională.
www.inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.