Festivalul de muzică veche Miercurea Ciuc

Festivalul de muzică veche 2015


FESTIVALUL DE MUZICÃ VECHE MIERCUREA-CIUC 2015


Ansambluri ºi interpreþi invitaþi: 
Santenay 
La fonte musica 
István Kónya & András Ványolós 
Artemandoline
Orchestra Barocã a Festivalului 
Zoltán Széplaki, Réka Palócz, István Rumen Csörsz, Attila Kovács 
Lyceum Consort 
Carmina Renascentia 
Flauto Dolce 
Musica Historica 
Dramsam 
Mónika Tóth & Giangiacomo Pinardi
Ansamblul Baroc Transylvania 
Kájoni Consort 
Codex 
Lacertae 
Balkan Baroque Band 

Programul festivalului:

Marþi, 7 iulie
Liceul de Arte „Nagy István” (Miercurea-Ciuc, Piaþa Libertãþii, nr. 18)
16:00 Prelegere în cadrul Universitãþii de Varã de Muzicã Veche
István Kónya: Prezentarea celor trei cãrþi despre lãutã: Carte despre lãutã. Cãlãtoriile lãutei în Europa (Lantkönyv. A lant vándorútja Európában), Metodicã de lãutã renascentistã (Reneszánszlant metodika) ºi Antologia lãutei renascentiste (Reneszánszlant antológia)

Miercuri, 8 iulie
Liceul de Arte „Nagy István” (Miercurea-Ciuc, Piaþa Libertãþii, nr. 18)
16:00 Prelegere în cadrul Universitãþii de Varã de Muzicã Veche
Zoltán Széplaki: Dansuri stilizate în muzica instrumentalã barocã 
Centrul Cultural Judeþean Harghita, Sala de conferinþã (Miercurea-Ciuc, Bd. Timiºoarei, nr. 4)
17:00 35 de ani de la prima ediþie a Festivalului de Muzicã Veche – masã rotundã
Moderator: Károly Boér 
Cafeneaua Petõfi (Miercurea-Ciuc, Piaþa Majláth Gusztáv Károly, nr. 2)
20:30 JAM SESSION cu studenþii ºi profesorii Universitãþii de Varã de Muzicã Veche

Joi, 9 iulie 
Piaþa Majláth Gusztáv Károly
13:00–13:30 SPECTACOL STRADAL cu studenþii Universitãþii de Varã de Muzicã Veche 
Liceul de Arte „Nagy István” (Miercurea-Ciuc, Piaþa Libertãþii, nr. 18)
16:00 Prelegere în cadrul Universitãþii de Varã de Muzicã Veche
Giuseppe Paolo Cecere: Privilegiul melodiei în muzica italianã
Cetatea Mikó (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)*
18:00 Deschiderea oficialã a festivalului 
18:30 SANTENAY (Germania): Pres du soloil 
19:30 LA FONTE MUSICA (Italia): Enigma Fortuna 
Cetatea Mikó, Sala din Bastionul de Nord-Vest (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)
22:00 ISTVÁN KÓNYA (Ungaria), ANDRÁS VÁNYOLÓS (România): Cu cântec ºi lãutã

Vineri, 10 iulie
Cetatea Mikó (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)*
11:00–13:00 Concertul de închidere a Universitãþii de Varã de Muzicã Veche (partea I)
Liceul de Arte „Nagy István” (Miercurea-Ciuc, Piaþa Libertãþii, nr. 18)
15:00–17:00 Concertul de închidere a Universitãþii de Varã de Muzicã Veche (partea a II-a)
Biserica Reformatã (Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron, nr. 11)
18:00 ARTEMANDOLINE (Luxemburg): Il Mandolino Barocco Italiano 
Biserica Sf. Augustin (Miercurea-Ciuc, str. Hunyadi János, nr. 45/B/3)
19:30 ORCHESTRA BAROCÃ A FESTIVALULUI: Concerto di Concerti
Cetatea Mikó, Sala din Bastionul de Nord-Vest (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)
22:00 ZOLTÁN SZÉPLAKI, RÉKA PALÓCZ, RUMEN ISTVÁN CSÖRSZ, ATTILA KOVÁCS (Ungaria): Lacrime e gioia 

Sâmbãtã, 11 iulie
Cetatea Mikó (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)*
11:00 ZIUA RENASCENTISTÃ DEDICATÃ COPIILOR 
Casa de jocuri istorice, cu Asociaþia Pörgettyû ºi Asociaþia Talentum, prezentare de armament medieval, cu Asociaþia Arany Griff Rend
Mátyás király lopni megy (Regele Matia merge la furat) – spectacolul teatrului de pãpuºi al Comunitãþii de Artã S’artR ºi al „Bábjászótér” Cluj-Napoca 
Piaþa Majláth Gusztáv Károly 
13:00–13:30 SPECTACOL STRADAL – Carmina Renascentia (România)
Cetatea Mikó, Sala din Bastionul de Nord-Vest (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)
17:00 LYCEUM CONSORT (România): Io son un pellegrin 
Cetatea Mikó (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)*
17:30 CARMINA RENASCENTIA (România): O villanella bella
18:30 FLAUTO DOLCE (România): Viver lieto voglio
19:30 MUSICA HISTORICA (Ungaria), DRAMSAM (Italia): Ad choreas ducendi
BUCUREªTI, Catedrala Sfântul Iosif (str. G-ral Henri Mathias Berthelot, nr. 19)
20:00 ORCHESTRA BAROCÃ A FESTIVALULUI: Concerto di Concerti 
Cetatea Mikó, Sala din Bastionul de Nord-Vest (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)
22:00 MÓNIKA TÓTH (Ungaria), GIANGIACOMO PINARDI (Italia): Fiori musicali 

Duminicã, 12 iulie
Bancu, capela Keresztelõ Szent János (Bancu, nr. 1) 
12:00 ANSAMBLUL BAROC TRANSYLVANIA (România): Barocul timpuriu italian în Transilvania
Lãzarea, casa de culturã (Lãzarea, str. Principalã, nr. 695)
12:00 KÁJONI CONSORT (România): Choreae & Carmina
12:30 CODEX (România): Harc az ember élete (O luptã-i viaþa omului) 
Piaþeta din faþa Bisericii Franciscane din ªumuleu-Ciuc (Miercurea-Ciuc, str. Szék, nr. 148)
11:30–12:00 SPECTACOL STRADAL – Lyceum Consort (România)
Cetatea Mikó (Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr. 2)*
18:00 LACERTAE (Franþa): De la Prima pratica la Seconda pratica 
19:00 BALKAN BAROQUE BAND: Vivaldissimo 
20:00 CASA DANSULUI RENASCENTIST 

* în caz de vreme nefavorabilã, în sala Casa de Culturã a Sindicatelor
 

Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Harghita - 2013


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional regional şi finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvolatare Regională.
www.inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.