Festivalul de muzică veche Miercurea Ciuc

Prezentare


Festivalul de Muzicã Veche a luat fiinþã în 1980 din iniþiativa ansamblurilor Barozda ºi Kájoni fiind cea mai veche manifestare de acest gen din þarã.

Nu este întâmplãtoare apariþia acestei activitãþi muzicale tocmai în oraºul Miercurea Ciuc: personalitatea umanistã Ioan Cãianu (în maghiarã Kájoni János), organist ºi constructor de orgi transilvãnean, a trãit si a activat în secolul al XVII-lea la ªumuleu Ciuc. Este primul autor atestat de muzicã cultã din Transilvania, a avut o contribuþie însemnatã la întocmirea codiceluicare îi poartã numele, Codex Caioni.
Fondatorii ºi organizatorii de azi considerã muzica veche creaþia muzicalã a epocilor trecute – medievale, renascentiste ºi baroce- , interpretatã pe instrumente de epocã, respectiv copiile lor moderne, în manierã istoricã.

Între anii 1986-1989 organizarea manifestãrii era interzisã, iar din 1990 festivalul s-a organizat din nou datoritã consiliului local ºi judeþean, cãpãtând caracter internaþional. Din anul 2005 organizatorul festivalului este Centrul Cultural Judeþean Harghita, sprijinitã de Consiliul Judeþean Harghita,Municipiul Miercurea-Ciuc ºi de alþi parteneri.
În anii precedenþi au participat la festival artiºti din numeroase þãri europene, printre care maeºtrii cei mai remarcabili ai muzicii vechi.

Festivalul oferã posibilitate unicã de perfecþionare pentru muzicieni: din 2008 programul festivalului cuprinde Universitatea de Varã de Muzicã Veche - cursuri de mãiestrie ºi prelegeri.

În 2008 festivalul a primit invitaþie sã fie membrul Reþelei Festivalurilor de Muzicã Veche din Europa, cu sediul în Lion. (REMA, http://www.rema-eemn.net/eng/)

Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Harghita - 2013


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional regional şi finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvolatare Regională.
www.inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.